Đặc sắc
Các sản phẩm

Weili cung cấp các cảm biến chất lượng OE / OEM với phạm vi phủ sóng rộng.
Cảm biến ABS: 1900+ Tham khảo
Cảm biến tay quay & trục cam: 620+ Tài liệu tham khảo
Cảm biến EGT: 350+ Tài liệu tham khảo
Cảm biến DPF: Hơn 40 tài liệu tham khảo
Cảm biến NOx: Hơn 100 tài liệu tham khảo

Biêt nhiêu hơn
Về
Weili

Weili thiết kế và sản xuất cảm biến tự động cho ô tô, đã thiết lập và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng IATF 16949: 2016, ISO 14001 và OHSAS 18001.